Pie mums nonācis no tālās Krievijas, Donas šķirnes ērzelis Sumbars visus septiņus sava līdzšinējā mūža gadus bija pavadījis kā cilvēka nepieradināts savvaļnieks. Kad Sumbara dzīvi piemeklēja sarežģījumi un bija risks, ka cēlais zirgs nokļūs kautuvē, brīnumainā kārtā radās iespēja dāvāt viņam mājas. Tagad Sumbars apgūst, kā ir būt vienam no Dabas Zirgiem un lēnām, pamazītēm, vien savā tempā mācās atvērties cilvēkiem... Viņa atturīgais, taču saprātīgais un vīrišķīgais raksturs atgādina daudz pieredzējušu kareivi, kas nekad nerunā lieku, taču, kad viņa uzticība gūta - tā paliek uz mūžu.
0
 .